NEWS

Maundu ma utandithya sokoni wa Matuu Subkauntini ya Yatta kauntini ya Masaku nimakwatite ukuniko kumana na mwamulo wa silikali wa andu mekale misyini kumana na uwau wi muisyo wa Covid -19.

Maundu ma utandithya sokoni wa Matuu Subkauntini ya Yatta kauntini ya Masaku nimakwatite ukuniko kumana na mwamulo wa silikali wa andu mekale misyini kumana na uwau wi muisyo wa Covid -19. Nthini wa ukunikili ula weekwa ki kisese kii sokoni wa Matuu mikaawa minene yiteea enenthi leu makaiie nza wa mikaawa ino koteo veo mikaawa itanamba kwianisya mwamulo uu Kwa atandithya ala makunaa viasala wa uthiuukya leu na ndoo na ala matesaa matumbi, matunda na sambusa nimakunikie itina wa kwithiwa makuniwe muungu kuthooesya enenthi maleu aa vala maovisa ma volisi maendeeye na uthiuuka kusyimana na atandithya aa. Maundu ma ukui onamo ni makunikite muno itina wa kwithiwa akuwa aingi matekwiyumilya stage vala namba nini ya akuwa niyo ikwoneka stage vala ndivi kana thoowa wa ngali wongeletwe mala 2 kwa ula unatuaa vau mbeeni